نمایش بر اساس دسته بندی پی اچ پی

عبارات منظم یا عبارات باقاعده

عبارات منظم RegularExpression

14 اسفند , 1396پی اچ پی

در این قسمت قصدداریم تا با یکی از مباحث پیشرفته یعنی عبارات منظم یا عبارات باقاعده (regular expression) آشنا بشیم. کاربرد عبارت منظم برای تشخیص متن از روی الگوست به طوری که اگر متن با الگو تطابق داشته باشد مقدار یک برمی گرداند و اگر متن با الگو تطابق نداشته باشد مقدار صفر را بر می گرداند. عبارات...

ادامه مطلب